Skip to main content

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW NUVERO.PL

obowiązuje od 14 sierpnia 2019r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest VOIX MACIEJ JELEŃ z siedzibą w Koszalinie (75 – 611) przy ul. Zwycięstwa 200 / 6.

2. Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować listownie na adres: VOIX, ul. Zwycięstwa 200/6, 75-611 Koszalin, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: inspektor@nuvero.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 94 717 70 75.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi w Serwisie https://nuvero.pl.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usługi (zgoda wyrażona podczas rejestracji w Serwisie) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 pkt 1 lit. a – b RODO.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane od osoby której dane dotyczą podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie.

6. Kategorie danych osobowych

Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, finansowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adresowe, korespondencja.

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

• podmioty w stosunku do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, kurierskie i pocztowe, informatyczne,
• inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Przekazywanie danych osobowych do odbiorców w państwie trzecim

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/organizacji międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia Usługi w Serwisie. Po tym terminie dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator będzie zobowiązany na podstawie właściwych przepisów prawa podatkowego oraz przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

10. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

• prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (w przypadku gdy dane zostały zebrane na podstawie zgody), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

12. Zgodność z przepisami prawa

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o:

• RODO,
• krajowe przepisy o ochronie danych osobowych,
• procedury wewnętrzne ochrony danych Administratora.

Uwaga ABSOLWENCI i STUDENCI kierunków dietetycznych!

20210825 promocja dla absolwentow

Jeśli jesteś Studentem lub ukończyłeś/-aś naukę na kierunku związanym z dietetyką, to możesz wziąć udział w naszej akcji promocyjnej: „NUVERO dla Absolwentów”! 🎓
Na start otrzymasz abonament w programie tańszy o 60 % na okres 6 lub 12 miesięcy na dowolny plan abonamentowy!! 🎉🎉

Jaka jest cena w akcji promocyjnej „NUVERO dla Absolwentów”?

👉 STANDARD: 120 zł netto za okres 6 miesięcy
👉 STANDARD: 183 zł netto za okres 12 miesięcy

👍PREMIUM: 173 zł netto za okres 6 miesięcy
👍PREMIUM: 264 zł netto za okres 12 miesięcy

👌 EKSPERT: 202 zł netto za okres 6 miesięcy
👌 EKSPERT: 308 zł netto za okres 12 miesięcy

Jak skorzystać z oferty ❓❓

1. Wyślij do nas maila na adres: absolwent@nuvero.pl z załączonym dyplomem, zaświadczeniem o ukończeniu studiów (może być zrzut ekranu z Twojego uczelnianego profilu) lub legitymacją – pamiętaj o zakryciu Swoich danych osobowych 😎. W treści maila napisz jeszcze na jaki plan abonamentowy i okres się zdecydowałeś/-aś.

2. W odpowiedzi otrzymasz od nas kod rabatowy, który obniży cenę o 60%.❗️

💥 REGULAMIN PROMOCJI: ZOBACZ💥

Promocja