Dodawanie miary domowej do produktu

  1. Wybieramy produkt z listy produktów.
  2. Klikamy w przycisk “Stwórz nową miarę“.
  3. Wybieramy nazwę miary z rozwijanej listy.
  4. Podajemy wartość Jadalną.

Wartość Rynkowa jest to wartość z odpadkami. Dla produktów bazowych wartość Rynkowa zostanie ustawiona automatycznie z uwzględnieniem odpadków danego produktu. Np. pomarańcze posiadają 25% odpadków w postaci skórki.