Tworzenie nowej miary domowej

Dodając miarę domową do produktu nie takiej na liście rozwijanej miar, to można dodać do bazy zupełnie nową miarę.

  1. Wybieramy produkt z listy produktów.
  2. Klikamy w przycisk „Stwórz nową miarę„.
  3. Upewniamy się że miary nie ma na rozwijanej liście.
  4. Jeżeli nie ma miary na liście to klikamy w przycisk “Nowa miara”.
  5. Podajemy wielkość miary i nazwę nowej miary.

Przykład: chcąc dodać miarę: “pół garści” – wybieramy: “1/2” i wpisujemy: “garść”.